UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Mateusz Flont - Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990)

Mateusz Flont - Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990)

Joomla Plugin

Niniejszy artykuł jest wstępem do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978-1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990 r.), a konkretnie tytułów efemerycznych pism: zinów (z ang. maga/zine), fanzinów (z ang. fan[atic maga]zine) i artzinów (z ang. art[istic maga]zine). Na początku autor podaje definicje i typologię zinów, następnie omawia historię piśmiennictwa zinowego w Polsce i na świecie. W dalszej części artykułu autor omawia stan badań nad zinami w Polsce: antologię, katalogi, rozprawy naukowe i biografie, w których użyto zinów jako części materiału badawczego lub jako źródeł historycznych. W głównej części artykułu omówione zostały tytuły zinów podzielone wedle kategorii tematycznych (anarchizm, punk, ekologia, obrońcy praw zwierząt i wegetarianizm) i dominant semantycznych: „ideologia”, „tradycja”, "antyestetyka", "komizm".

argaiv1953

Opis bibliograficzny: Mateusz Flont, Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990), „Prace Językoznawcze”, 2016, t. 18, nr 3, s. 31-54.