UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home Naukowo o skrajnej prawicy

Naukowo o skrajnej prawicy

Joomla Plugin

Prezentujemy artykuły naukowe doktora Marcina Pielużka, badacza języka i komunikacji skrajnych ugrupowań politycznych. Podczas swych badań często korzystał z zinów, które posiadamy w naszych zbiorach. W ostatnich latach skupił się na badaniu skrajnej prawicy. Ostatnio ukazała się jego książka pt. „Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy” (Wydawnictwo Libron).

argaiv1182

nacjo_tlo

Poniżej fragment artykułu pt. Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

     „Radykalne idee nacjonalistyczne, obecne dotychczas jedynie w niszowych dyskursach, coraz częściej, za pośrednictwem mediów, pojawiają się w głównym nurcie. Media nie dyferencjonują jednak pozornie tożsamego nacjonalistycznego dyskursu. Wielość aktorów obecnych w skrajnie prawicowej przestrzeni komunikacyjnej przekłada się na fakt, iż te same słowa charakteryzują się odmiennymi semantykami w różnych dyskursach subkulturowych, generując odmienne obrazy świata. W medialnym dyskursie brak bowiem refleksji na temat nacjonalistycznych kodów i symboli, a jednoczesna uniwersalizacja skrajnie prawicowej komunikacji skutkuje rozmywaniem znaczeń określonych pojęć. W konsekwencji radykalne hasła, koncepty i symbole ulegają normalizacji i legitymizacji. Proces ten wspomagany jest przez samych nacjonalistów, wykorzystujących w zewnątrzsystemowej komunikacji strategię eufemizacji, wypracowaną przez francuską Nową Prawicę (Nouvelle Droite). Polega ona na wprowadzaniu do głównego nurtu radykalnych treści, po ich uprzednim oswojeniu. Doskonałym przykładem skuteczności tej strategii jest amerykańska Alt-Right skupiająca luźno powiązane organizacje skrajnej prawicy. Ultrakonserwatywne dyskursy, charakterystyczne dla republikańskiej Tea Party, połączone zostały z rasistowskimi i neofaszystowskimi treściami typowymi dla „The Daily Stormer”. Identyfikacja głównych wartości Alt Right wymaga wiedzy na temat jej głównych aktorów. Z identyczną sytuacją mamy aktualnie do czynienia w Polsce w odniesieniu do rodzimych ugrupowań nacjonalistycznych.

     Aby właściwie interpretować komunikację współczesnej polskiej skrajnej prawicy niezbędne jest poznanie kluczowych konstruktów (i ich semantyk) wykorzystywanych przez te środowiska. Istotne jest także uchwycenie mechanizmów, za pomocą których napędzana i podtrzymywana jest skrajnie prawicowa komunikacja. Pomimo licznych opracowań dotyczących nacjonalistycznych ugrupowań, głównie autorstwa historyków oraz politologów, proponowana tu językowa i komunikacyjna analiza dyskursów nacjonalistycznych jest wciąż marginalnie wykorzystywana w badaniach” [pogrubienie - Zinelibrary].

 

Artykuły, które umieściliśmy na Zinelibrary:

* „Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych” 

 

* „Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych - nacjonalistów i anarchistów” 

 

* „Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich - propozycja metody badawczej” 

 

 

* „Wartości polskiego nacjonalizmu”

 

* „Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy” 

 

 

* „Symbole kolektywne w komunikacji polskiej skrajnej prawicy”