UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Symbole kolektywne w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Marcin Pielużek - Symbole kolektywne w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Joomla Plugin

„Aby właściwie interpretować komunikację współczesnej polskiej skrajnej prawicy niezbędne jest poznanie kluczowych konstruktów (i ich semantyk) wykorzystywanych przez te środowiska. Istotne jest także uchwycenie mechanizmów, za pomocą których napędzana i podtrzymywana jest skrajnie prawicowa komunikacja. Pomimo licznych opracowań dotyczących nacjonalistycznych ugrupowań, głównie autorstwa historyków oraz politologów, proponowana tu językowa i komunikacyjna analiza dyskursów nacjonalistycznych jest wciąż marginalnie wykorzystywana w badaniach. (...) Przedmiotem badań były teksty pochodzące z wydawanych w latach 1991-2006 w nieoficjalnym obiegu skinzinów i nacjonalistycznych periodyków powstających w środowiskach neofaszystowskich, skinheadzkich, radykalnie nacjonalistycznych oraz neopogańskich. Analizie poddane zostały cztery korpusy tekstowe liczące 200 tysięcy wyrazów każdy (łącznie 116 numerów)”. [Pogrubienia - Zinelibrary]

argaiv1182

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2017, Symbole kolektywne w komunikacji polskiej skrajnej prawicy, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistycze. II: perspektywa komunikologiczna, red. Arkadiusz Dudziak i Alina Naruszewicz-Duchlińska , Olsztyn, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 45-59.