UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Marcin Pielużek - Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Joomla Plugin

„Głównym celem niniejszego artykułu jest próba spojrzenia na problematykę europejską z perspektywy komunikacji środowisk skrajnej prawicy. Leksemy [wyrazy, jednostki słownikowe - przyp. Zinelibrary] Europa oraz Unia Europejska nie stanowią elementów centralnych w dyskursie radykalnych nacjonalistów. Jednakże jednostki leksykalne odwołujące się do kwestii europejskich charakteryzują się silną, subkulturową semantyzacją i na mapie aksjologicznej środowisk skrajnej prawicy lokowane są po stronie (anty)- wartości. Negatywne nastawienie do idei Zjednoczonej Europy nie jest jednak równoznaczne z całkowitym izolacjonizmem, jako nacjonalistyczną kontrpropozycją dla Unii Europejskiej. Radykalni nacjonaliści oferują bowiem własne modele Europy. (..) Przedmiotem badań były teksty zamieszczone w wydawanych przez skrajną prawicę zinach oraz publikacje pochodzące z nacjonalistycznych stron internetowych. Na ich bazie stworzone i poddane analizie zostały cztery korpusy tekstowe: neofaszystowski (ziny), skinheadzki (ziny), narodowców (ziny), korpus nacjonalistyczny (online)10. Każdy z nich liczył 100 tys. wyrazów. (...) Finalnie, korpus neofaszystowski składał się z tekstów pochodzących z następujących pism11: Aryan Pride nr 112; Aryjski Opór nr 6; Blood and Honour nr 3; Błyskawica nr 5, 1992; Falanga nr 2, 1993; Frontowiec nr 9; Gniew Ludu nr 2, 1996; Młot nr 1; Nowy Ład nr 2, 1993; Ofensywa nr 2–3, 1997; Phoenix nr 5, 1998; Skin’s Front nr 3, 1996; Szturmowiec nr 1; White Empire nr 1, 200213. Ziny wydawane przez środowiska skinheadów charakteryzują się znacznie mniejszą objętością, stąd liczba tytułów w próbie jest nieco większa. Na ten korpus złożyły się teksty pochodzące z następujących pism: Biała Siła nr 5, 1992; Biały Świt nr 2, 1994; Front nr 5–6, 1996; Grom nr 3, 1995; Honor nr 10, 1992; Jasny Gwint nr 7, 1993; Kmicic nr 2; Krzyżowiec nr 1 i 2, 1994; Mural nr 1, 1992; Odwet nr 1; Polska Siła nr 1, 1996; Skinhead Sarmata nr 2, 1993; Skins OK nr 2; Słowiański Wojownik nr 1, 1993; Szaniec nr 2, 1992; Victory Oi! nr 4–5, 1994; Warmiak nr 1, 1992; Zjednoczenie nr 1, 1995. Również w przypadku korpusów narodowców należy wprowadzić pewne zastrzeżenie. Z całą pewnością istnieje spora różnica między takimi organizacjami, jak Młodzież Wszechpolska oraz Narodowe Odrodzenie Polski, jednak ze względu na to, iż środowiska te podejmowały podobne problemy, wspólnie uczestniczyły w różnego rodzaju manifestacjach oraz, co istotniejsze, obecne w tekstach wartości były zbliżone, zostały w tym przypadku potraktowane łącznie. Korpus narodowców został również skonstruowany na podstawie tekstów pochodzących z wydawanych przez te środowiska pism: ABC Pismo Narodowo-Katolickie nr 1; Falanga nr 10, 1999; Jestem Polakiem nr 6–7, 1986; Jutro nr 2, 1995; Młody Narodowiec nr 1, 1995; Naprzód nr 2, 1995/1996; Nowe Pokolenie nr 1–2, 2000; Obecność nr 1, 1995; Ognisty Krzyż nr 1, 1995; Peron 3 nr 1; Przełom nr 1–2, 1998; Trzecia Droga nr 1, 1998. Wraz z rozwojem Internetu, od końca lat 80. ubiegłego wieku radykalne środowiska polityczne stopniowo przenosiły swoją działalność wydawniczą do Internetu, z tego też względu na ostatni korpus – nacjonalistyczny składały się losowo wybrane teksty pochodzące ze stron internetowych organizacji (Narodowe Odrodzenie Polski, Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny) oraz serwisów internetowych skierowanych do tych środowisk (Nacjonalista.pl, Autonom.pl). W równych proporcjach reprezentowane są teksty informacyjne i publicystyczne” [Pogrubienia - Zinelibrary].

argaiv1182

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2017, Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy, Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 2 (230), s. 303-328., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.