UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Wartości polskiego nacjonalizmu. Perspektywy wykorzystania metodologii językoznawstwa korpusowego w badaniu systemów wartości na przykładzie publikacji środowisk polskiej radykalnej prawicy

Marcin Pielużek - Wartości polskiego nacjonalizmu. Perspektywy wykorzystania metodologii językoznawstwa korpusowego w badaniu systemów wartości na przykładzie publikacji środowisk polskiej radykalnej prawicy

Joomla Plugin

„Podejmując się próby identyfikacji wartości współczesnej skrajnej prawicy, nie można ograniczać się jedynie do analiz programów politycznych, tekstów ideologicznych oraz wszelkiego rodzaju manifestów. (...) Punktem wyjściowym niniejszego artykułu jest teza Jadwigi Sambor mówiąca, iż „badania statystyczne dostarczają często takich informacji o języku, których nie mogą ujawnić nawet bardzo dokładne analizy jakościowe” (Sambor 2102, s.  503). Głównym zaś celem jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania językoznawstwa korpusowego w badaniach systemów wartości. Poprzez połączenie analiz ilościowych i jakościowych możliwe jest poznanie wartości istotnych dla badanych grup oraz znaczeń poszczególnych elementów składających się na owe wartości. (...) W niniejszym badaniu analizie poddane zostały fragmenty trzech większych korpusów tekstowych. Każdy analizowany tu zbiór tekstów liczył po 50 tys. wyrazów. Korpus faszystowski składał się z tekstów pochodzą- cych z  następujących zinów 9 : „Vrill” nr  3; „Zryw” nr  5, 1999; „Uderzenie” nr 3, 1996; „Cyklon” nr 1; „Falanga” nr 2, 1993; „Gniew Ludu” nr 2, 1996. Korpus skinheadzki: „Biały Świt” nr 2, 1994; „Falanga” nr 1, 1992; „Grom” nr  3, 1995; „Krzyżowiec” 2  (13), 1994; „Zjednoczony Front” nr 1; „Wróżda” nr 1, 1994; „Szaniec” nr 2, 1992; „Legion” nr 5; „Kmicic” nr 2; „Zjednoczenie” nr 1, 1995. Korpus narodowy: „Wszechpolak” nr 1, 2000; „Pierwsza Linia” nr 2, 1997; „Obecność” nr 2, 1995; „Nowy Ład” nr 4-6, 1996/1997; „Jutro” nr 2, 1995; „ABC – Pismo narodowo-katolickie” nr 1; „Akcja Narodowa” nr 35, 1997; „Biuletyn Okręgu Zachodniopomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej” nr 16, 2007”. [Pogrunienia - Zinelibrary]

argaiv1953

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2016, Wartości polskiego nacjonalizmu. Perspektywy wykorzystania metodologii językoznawstwa korpusowego w badaniu systemów wartości na przykładzie publikacji środowisk polskiej radykalnej prawicy, [w:] Język a Media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 313-331.