UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich - propozycja metody badawczej

Marcin Pielużek - Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich - propozycja metody badawczej

Joomla Plugin

„Autor projektu stawia przed sobą dwa podstawowe cele. Pierwszy koncentruje się na zbadaniu sposobów konstruowania świata przez różne grupy i środowiska nacjonalistyczne. Drugim celem, wypływającym bezpośrednio z pierwszego, jest identyfikacja i rekonstrukcja wartości zawartych w językowych obrazach świata. Przedmiotem badań będzie współczesny polski nacjonalizm (planowany zakres badań obejmuje okres 1980–2000), a w szczególności jego językowa reprezentacja zawarta w mniej dotychczas eksplorowanym obszarze wiedzy – publikacjach drugiego i trzeciego obiegu. (...) Wyszczególnione zostały cztery grupy publikacji, które poddane zostaną szczegółowej analizie. Do pierwszej zaliczono pisma (ziny) wydawane przez neofaszystów (np. „Aryan Pride”, „Aryjski Opór”, „Błyskawica”, „Rzeźnia”, „Zryw” itp.), reprezentujące skrajnie radykalną wersję nacjonalizmu. Drugą grupą są pisma politycznych skinheadów, balansujące między rasistowską ideologią narodowego socjalizmu a polską ideologią narodową (np. „Biały Świt”, „Krzyżowiec”, „Skinhead Polski”, „Nowy Ład”). Trzecią grupą są pisma przedstawicieli nacjonalistycznych organizacji neopogańskich („Odala”, „Menhir”, „Świt”, „Odmrocze” itp.). W końcu ostatnią grupą uwzględnioną podczas analizy będą publikacje polskich środowisk politycznych o charakterze narodowym („Szczerbiec”, „Racja Polska”, „Myśl Narodowa”, „Tylko Polska” itp.)” [pogrunienia - Zinelibrary].

argaiv1431

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2015, Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich - propozycja metody badawczej, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 4, red. Anette Siemes, Michał Grech, Kraków, Wydawnictwo Naukowe LIBRON, s. 27-51.