UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych - nacjonalistów i anarchistów

Marcin Pielużek - Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych - nacjonalistów i anarchistów

Joomla Plugin

„Funkcjonujące na marginesie polskiego systemu politycznego środowiska radykalnej lewicy i prawicy wytworzyły na potrzeby wewnątrz- i zewnątrzsystemowej komunikacji określone kody charakteryzujące się specyficznymi semantykami. Te same leksemy [wyrazy, jednostki słownikowe - przyp. Zinelibrary] wykorzystywane w dyskursach nacjonalistycznych i anarchistycznych charakteryzują się nie tylko odmiennym znaczeniem, ale także pełnią różne funkcje. (...) Pierwotnie korpus skrajnie prawicowy ograniczał się do publikacji pochodzących z serwisów trzech największych organizacji: Narodowego Odrodzenia Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej. W przypadku ONR wzięto pod uwagę także serwisy lokalnych oddziałów tej organizacji. W trakcie tworzenia korpusów okazało się, że z powodu zbyt małej ilości dostępnych tekstów trzeba rozszerzyć liczbę organizacji. Zdecydowano się na wybór środowiska Falangi, które pojawiało się we wcześniejszych publikacjach nacjonalistycznych. Spośród ogólnych serwisów nacjonalistycznych wybrano strony Nacjonalista.pl oraz Autonom.pl, ze względu na ich aktywną działalność propagandową oraz liczne odniesienia do tychże serwisów w innych publikacjach. W przypadku środowisk anarchistycznych wybrano serwisy: Centrum Informacji Anarchistycznej oraz Indymedia.pl (ze względu na niewielką liczbę tekstów publicystycznych korpus publicystyczny uzupełniony został tekstami z serwisu Anarchista.pl) jako reprezentantów ogólnych serwisów wolnościowych. Specyfika ruchu anarchistycznego, który skupiony jest głównie wokół Federacji Anarchistycznej, sprawiła, że drugą grupę serwisów stanowiły strony jej lokalnych oddziałów. Z uwagi na dużą aktywność wybrano, oprócz publikacji zawartych na stronie głównej FA, serwisy związane z poznańskim środowiskiem anarchistycznym (skoncentrowanym wokół skłotu Rozbrat) oraz łódzkich wolnościowców (środowisko Czarnego Sztandaru)” [pogrubienie - Zinelibrary].

argaiv1953

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2015, Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych – nacjonalistów i anarchistów, Zeszyty Prasoznawcze, Nr 4 (224), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 795–828.