UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O zinach Marcin Pielużek - Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych

Marcin Pielużek - Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych

Joomla Plugin

„Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja językowego obrazu świata polskich środowisk nacjonalistycznych z perspektywy komunikacyjnej, koncentrującej się na sposobach konstruowania oraz funkcji poszczególnych konstruktów komunikacyjnych, dokonana w oparciu o kluczowe kody wykorzystywane w komunikacji radykalnej prawicy. Ze względu na obszerny zakres całego materiału badawczego, ograniczono się tu do wąskiego, jednak istotnego wycinka nacjonalistycznego obrazu świata, a mianowicie do kodów składających się na podstawowe elementy nacjonalistycznej ideologii. (...) Analizie został poddany korpus liczący 600 tys. wyrazów, składający się z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych o charakterze nacjonalistycznym. Korpus składał się w połowie z publikacji zawartych na stronach trzech największych organizacji nacjonalistycznych: Narodowego Odrodzenia Polski, Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Młodzieży Wszechpolskiej, a w połowie z tekstów pochodzących z ogólnych serwisów nacjonalistycznych: Nacjonalista.pl, Autonom.pl (300 tys. wyrazów). Materiał zaczerpnięto zarówno z części stricte informacyjnej, jak i publicystycznej (po 150 tys. wyrazów z każdej części w dwóch subkorpusach)” [pogrubienie - Zinelibrary].

argaiv1182

 

Opis bibliograficzny: Marcin Pielużek, 2014, Kody i semantyki w komunikacji środowisk nacjonalistycznych, Zeszyty Naukowe KUL, 57 (2014), nr 3 (227), Lublin, s. 77-105.