UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home O nas

O nas

Joomla Plugin
„Bez wybierania specjalnej daty, bez konferencji prasowych i zapraszania specjalnych gości, bez rozgłosu i zbędnego blichtru, na chybił trafił stanęło, że dzisiaj otwieram zinelibrary.pl” - tymi słowami 29. grudnia 2010 roku historyk Michał Schneck obwieścił światu początek działalności wirtualnej biblioteki zinów.

Celem naszego projektu jest digitalizacja polskich zinów i pism ogólnie określanych mianem „prasy alternatywnej” - trudno dostępnej, gdyż żadna instytucja nie zajmuje się systematycznym gromadzeniem zbiorów. Mamy nadzieję, że strona spełni swoją funkcję i przyczyni się do wypełnienia luki informacyjnej na temat szeroko pojętych zinów. 

REDAKCJA ZINELIBRARY:

MICHAŁ SCHNECK - założyciel ZINELIBRARY, autor pracy magisterskiej z historii pt. „Wartość źródłowa fanzina QQRYQ” (2010), admin strony.

MATEUSZ FLONT
20 archiwista ZINELIBRARY, dziennikarz i prasoznawca zajmujący się językiem i historią polskiej prasy alternatywnej. Absolwent studiów licencjackich z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie [praca „Wybrane funkcje wulgaryzmów w subkulturowych fanzinach (z problemów językowej kontestacji)”, 2011] oraz studiów magisterskich z lingwistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim [praca „Tekstowe obrazy wolności w prasie polskiej. Studium korpusowe”, 2013]. W latach 2013–2016 uczestnik studiów doktoranckich z językoznawstwa. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską z nauk o mediach zatytułowaną „Problemy rozwoju polskiej prasy alternatywnej w latach 1978–1998” u dr. hab. Wojciecha Kajtocha. 

WOJCIECH KAJTOCH 
Kaj patron ZINELIBRARYkierownik Zakładu Semiotyki Mediów i Komunikacji Wizualnej Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny „Zeszytów Prasoznawczych”. Absolwent polonistyki UJ (1980) oraz Wyższych Kursów Literackich przy Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie (1987), w 1991 r. doktoryzował sięz filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim, habilitacja z lingwistyki (2009, Instytut Języka Polskiego PAN). Autor ponad 300 artykułów, esejów, recenzji itd. oraz 18 książek – m.in: „Bracia Strugaccy (zarys twórczości)” (1993), Stawiguda 2016 (przekład rosyjski 2003, 2004, 2008), „Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm. Rzecz o czytaniu wierszy” (1996), „Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa” (1999), „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej” (2008), „O prozie i poezji. Wybór szkiców z lat 1980–2010” (2011), „Szkice polonistyczno-rusycystyczne” (2015), „Szkice o fantastyce” (2015), „Listy z Moskwy. Powieść epistolarna” (2015), „Szkice językoznawczo-prasoznawcze” (2016). Jego prace tłumaczono na język angielski, rosyjski, serbski, bułgarski, niemiecki. Obecnie interesuje się m.in. zagadnieniami współczesnego językoznawstwa polonistycznego, teorią literatury, polską i rosyjską literaturą XIX i XX wieku, kulturą i literaturą popularną, fantastyką, serialem i filmem gatunkowym, współczesną i dawną polską prasą. 

MARCIN PIELUŻEK 
Piel współpracownik ZINELIBRARYasystent w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się językiem i komunikacją radykalnych ruchów politycznych, mediami alternatywnymi i badaniami wizerunkowo-marketingowymi. W 2013 roku obronił pracę doktorską „Tożsamość anarchistówi nacjonalistów. Sposoby semantyzacji skrajnych ugrupowań politycznych”. W latach 2013-2016 realizował projekt Narodowego Centrum Nauki „Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu”. Autor książki „Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy” (2017).