UWAGA! Poszukujemy autorów zinów! Jeżeli jesteś wydawcą zina lub znasz osobę, która wydawała umieszczonego w naszej bibliotece konkretnego tytułu napisz do nas. Masz stare ziny, które zalegają w twoim garażu lub strychu, podziel się, zeskanuj i wyślij  je do nas kontakt@zinelibrary.pl

Home Regulamin

Regulamin

Joomla Plugin

Regulamin

argaiv1953


1. Zinelibrary.pl jest z założenia projektem niekomercyjnym mającym na celu ocalenie pism trzecioobiegowych od niebytu poprzez digitalizację zgromadzonych materiałów.


2. Nadrzędnym zadaniem zinelibrary.pl jest gromadzenie oraz upowszechnianie pism trzecioobiegowych w celach edukacyjno-naukowych.


3. Wszystkie pisma zamieszczone w zinelibrary.pl stanowią własność intelektualną ich atora/autorów. Zinelibrary.pl nie posiada praw autorskich i majątkowych do prezentowanych wydawnictw.


4. Zabrania się czerpania korzyści materialnych z opublikowanych tu pism oraz kopiowania i rozpowszechniania w celach innych niż naukowo-edukacyjne.


5. Zinelibrary.pl dokłada wszelkich starań, aby publikowane materiały zostały umieszczone za zgodą ich autorów. Charakter publikowanych w zinelibrary.pl pism, zwałaszcza ich efemeryczność, sprawia, że pomimo wysiłków nie udało się dotrzeć do wszystkich twórców prezentowanych wydawnictw.


6. Jeśli jesteś wydawcą któregoś z zamieszczonych na zinelibrary.pl zinów lub znasz wydawcę któregoś z zamieszczonych zinów, skontaktuj się z nami.


7. Jeżeli dysponujesz jakimikolwiek opracowaniami artykułami, może pracą licencjacką lub magisterską, na temat trzeciego obiegu skontaktuj się z nami i podziel się swoją wiedzą.

Pamiętaj, że razem budujemy wielkie przedsięwzięcie mające na celu opracowanie i skatalogowanie pism trzecioobiegowych, dlatego jeśli tylko możesz, pomóż.