Ziny za granicą

Mike Dines, Matthew Worley (edit.), Aesthetic of Our Anger. The Anarcho-Punk, Politics and Music 

 

IF YOU ARE THE AUTHOR OF A SCIENTIFIC PUBLICATION (BOOK, ARTICLE, DIPLOMA THESIS)
OR JOURNALISTIC PUBLICATION (BOOK, ARTICLE, REVIEW, ETC.), WE WANT TO PUBLISH IT.
YOU CAN SEND US THE PUBLICATION (PDF, SCAN, TEXT) WITH A PUBLICATION PERMIT FROM THE RELEVANT INSTITUTION
(UNLESS IT IS NOT REQUIRED). WE CAN ALSO DO IT OURSELVES.

JEŚLI JESTEŚ AUTOREM PUBLIKACJI NAUKOWEJ (KSIĄŻKI, ARTYKUŁU, PRACY DYPLOMOWEJ), TO Z CHĘCIĄ JĄ OPUBLIKUJEMY. MOŻESZ PRZESŁAĆ NAM PUBLIKACJĘ (PDF, SKAN, TEKST) WRAZ Z POZWOLENIEM NA
PUBLIKACJĘ OD STOSOWNEJ INSTYTUCJI (CHYBA ŻE NIE JEST TO WYMAGANE).
MOŻEMY TO RÓWNIEŻ ZROBIĆ ZA CIEBIE.

$$$ Nowa zrzutka: https://zrzutka.pl/mgfvuh $$$

Info o zrzutce: Nasze archiwum papierowe ciągle się rozrasta, bo przysyłacie nam swoją twórczość lub też pisma, które chcieliście ochronić przed zniszczeniem i zapomnieniem. Staramy się zapewnić prasie alternatywnej dobre warunki, ale potrzebujemy różnego rodzaju pojemników do archiwizacji (teczki, pudła itp.) i liczymy na Waszą pomoc. Działamy bez wsparcia instytucji państwowych lub NGS-ów.

Script logo