ZINFEST OLSZTYN 2018

Pierwsza edycja odbyła się w dniach 16-17 lutego 2018 roku w Sali pod Amfiteatrem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. W korytarzu prowadzącym do sali, w której miały odbywać się spotkania, zorganizowaliśmy wystawę zinów - były to wybrane przez nas okładki i przykładowe strony najbardziej charakterystycznych polskich zinów głownie z lat 80. i 90. 

Pierwszego  dnia  (16.02, piątek)  o  godzinie  18  rozpoczęła  się  dyskusja pt. „Fanziny metalowe. Fenomen niezależnych wydawnictw  metalowych”, w  której  uczestniczyć  mieli   Piotr   „Peter”   Wiwczarek   (lider  death- metalowego zespołu Vader) oraz Jarosław Szubrycht (niegdyś zastępca redaktora  metalowego  zina  „Thrash'Em  All”,   obecnie  redaktor  pisma „Gazeta Magnetofonowa”),  który  niestety  z  powodów zdrowotnych nie dojechał  na  wydarzenie,  ale przekazał  nam pytania, które chciał zadać Peterowi.   Wspomógł   nas   na   szczęście   Piotr  Bierżyński   z    MOK-u i rozmowa  potoczyła  się  bardzo  ciekawie.  Z  Peterem  rozmawialiśmy o  powstaniu  metalowych fanzinów w ostatniej dekadzie PRL-u (tworzył wówczas ręcznie robione okładki kaset (metodą  kleju  i  nożyczek  -  tak jak ziny), które następnie kserował) i ich rozwoju w latach 90. Tu ważne było to, że lider Vadera był zarówno  czytenikiem zinów, jak i bohaterem wielu tekstów, ponieważ udzielał wywiadów, recenzowano jego nagrania i  opisywano  koncerty  właśnie  w  zinach.  Wieczór  zwieńczył  koncert pagan blackmetalowego zespołu Varmia. 

Kolejny dzień  (17.02, sobota)  zaczął się od dodatkowego wydarzenia -  spotkania bębniarzy,  którzy bardzo  pozytywnie nastroili  nas przed drugim  dniem ZINfestu.  Zaczęliśmy  od  spotkania z grupą  tworzącą wrocławsko-krakowsko-olsztyńskiego artzina „Papier w dole”. Twórcy opowiadali o tym, jak wpadli na pomysł powołania do  życia tego zina, podczas  gdy  skłot,  na  którym  przebywali,  był zewsząd  atakowany. Czytali  swoje  wiersze  i  opowiadania,  zarzucali  zabawne  anegdoty. 

Następnym punktem programu była dyskusja  pt. „Znaczenie podziem- nych wydawnictw punkowych i artystycznych wczoraj i dziś”, w której wzięli  udział Janusz  „Krawat” Krawczyk  (redaktor anarchistycznego /na początku anarchopunkowego/  zina  „Inny  Świat”  ukazującego się od 1993 r. do dziś) oraz Paweł Dunin-Wąsowicz  (redaktor ukazującego się  w  latach  1989-2015  artzina  „Lampa”  i  zarazem  wydawnictwa „Lampa  i  Iskra  Boża”,  który  rozsławił  m.in.  Dorotę Masłowską i jej książkę   „Wojna   polsko-ruska   pod   flagą   biało-czerwoną”).  Przede wszystkim  rozmawialiśmy o tym,  skąd twórcy czerpali inspiracje, jak sytuacja  polityczna  przełomu  lat  80.   i  90.  wpłynęła  na  ziny  i  ich zawartość, a także jakie zmiany w sposobie tworzenia zinów nastąpiły wraz z dostępem do komputerów i programów graficznych. 

Drugi dzień ZINfestu zakończyliśmy koncertem w nieistniejącym już klubie Mech (ul. Prosta 38), a zagrali Strike You Down, Prokuratura, Messed Up, Mister X.

 

 

Script logo