skrajna prawica

Z uwagi na:
"Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona 2 kwietnia 1997)

zdecydowaliśmy się umieszczać jedynie wybrane strony (by nie promować wyżej wymienionych postaw) oraz usuwać adresy korespondencyjne,
aby uniknąć karania ludzi za poglądy (często po ponad 20 latach od publikacji ich pisma).

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z tymi czasopismami powinny przedstawić zaświadczenie (dokument z adresem miejsca pracy, podpisem, pieczątką):
1) w celach naukowych - od przełożonego (promotora, kierownika instytutu itd.);
2) dziennikarskich - od przełożonego (redaktora naczelnego, szefa działu itd.).

Poniżej lista przykładowych zdigitalizowanych pism z naszych zbiorów - jeśli szukasz czegoś konkretnego, skontaktuj się z nami.

 

 

Script logo