o zinach [ naukowo ]

KOMUNIKACJA WIZUALNA

Paweł Płaneta, Obraz i znak w prasie alternatywnej

Mateusz Flont, (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część I - „trzeci obieg” w latach 80. 

Mateusz Flont, (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część II - „obieg alternatywny” w latach 90.

Barbara Dynda, Wizualność praw reprodukcyjnych w polskich zinach feministycznych po 1989 roku [autorka korzysta m.in. z zinów „Wiedźma”, „Matka Bolka”]

Sylwia Chutnik, „Sorry za bazgroły”. Typografia i topografia kobiecych zinów

 

PRACE MONOGRAFICZNE

* ARTYKUŁY

Aneta Kamińska, Art-ziny. Zielonogórska twórczość alternatywna lat 90.

Mateusz Flont, „A Cappella” (1986-1989)  anarchistyczne pismo trójmiejskiego Ruchu „Wolność i Pokój”

Mateusz Flont, „Garaż” (1985-2012) – zarys historii i próba charakterystyki punkowego zina

Mateusz Flont, Wojciech Kajtoch, „Chaos” na pograniczu - polskojęzyczny artzin w Wilnie

Mateusz Flont, Krzysztof Wasilewski, „A-tak. Anarchistyczna gazeta uliczna” – papierowe pismo alternatywne w czasach Facebooka

Mateusz Flont, Skinheads w Polsce – między gangiem, kontrkulturą, komercją i polityką (wstępny projekt badań)

Oliwia Kopcik, Gatunki dziennikarskie w anarchopunkowym zinie „Chaos w mojej głowie”

Oliwia Kopcik, Od kleju i nożyczek do profesjonalnego pisma – tematy i szata graficzna anarchopunkowego zina „Chaos w Mojej Głowie”

Oliwia Kopcik, „Mam na imię punk”. Obraz świata w punkowych fanzinach „trzeciego obiegu” (1979–1989)

Jarosław Tomasiewicz, Między pamięcią autentyczną a pamięcią fałszywą. Polityzacja subkultury i subkulturyzacja polityki na przykładzie ruchu skinheads w Polsce [artykuł bazuje na zinach skinheadów neonazistów, neoendeków i neosłowian]

Jarosław Tomasiewicz, Wielka Polska, Czwarta Rzesza czy Imperium Słowiańskie? Ideologiczne zaangażowanie subkultur skinheads i Black Metal w Polsce 

Tomasz J. Kosiński, Metapolityka polskich nazi-pogan. Część I. Czarny Zakon (I. Górewicz, M. Piskorski, M. Martynowski) w akcji, czyli jak neofaszyści i sataniści zawłaszczają słowiańskie tradycje, na przykładzie zina „Odala”

Tomasz J. Kosiński, Metapolityka polskich nazi-pogan. Część II. Skinheadzi górą, czyli pogański satanizm i neofaszyzm, jako idee polskich nacjonalistów po upadku komunizmu obecne w nazi-zinach „Wadera”, „Aryan Pride” i „Odmrocze”

Tomasz J. Kosiński, Metapolityka polskich nazi-pogan. Część III. „Drużyna” Igora D. Górewicza (Bolesław Tejkowski, Stanisław Potrzebowski, Tomasz Szczepański, Mateusz Piskorski, Marcin Martynowski) [dopełnienie poprzednich artykułów i kilka słów o zinach]

Rafał Kochanowicz, „Kwazar”, „Fantom”, „Czerwony Karzeł”, „Inne Planety”. Kilka uwag krytycznych o nietypowej sytuacji fantastycznych fanzinów w kulturze polskiej 

** PRACE DYPLOMOWE

Jeremiasz Urban, Punk a władza i opozycja w PRL'u

 

JĘZYK ZINÓW, JĘZYK W ZINACH

Wojciech Kajtoch, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa

Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (tom 1)

Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (tom 2)

Magdalena Idzikowska, O pewnej osobliwości nazewniczej - tytuły zinów

Mateusz Flont, Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990)

Mateusz Flont, Tytuły polskich zinów (część II) 

Mateusz Flont, Wojciech Kajtoch, Marcin Pielużek, Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości [m.in. analiza tekstów z zinów punków i neofaszystów]

Mateusz Flont, Izabela Kozera, Tekstowy obraz kobiety w prasie młodzieżowej i alternatywnej

Marcin Pielużek, Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

 

OPRACOWANIA BIBLIOGRAFICZNE

Włodzimierz Chorązki, Polska prasa alternatywna (trzecioobiegowa) [obejmuje lata 1978-1996]

Dariusz Ciosmak (oprac.), Antologia zinów (1989-2001)

Mateusz Flont, Bibliografia polskiej prasy alternatywnej (1978-1998) [w przygotowaniu]

 

INNE

Mateusz Flont, Jak być fanem science fiction? (recenzja książki Artura Nowakowskiego pt. „Fanzin SF. Artyści, wydawcy, fandom”)

Maciej Wójcik, Fuzja anarchizmu z ekologią. Główne nurty zielonego anarchizmu: założenia oraz ich geneza [autor bazuje m.in. na publikacjach z „Innego Świata”)

Maciej Wójcik, Wolność nie tylko dla ludzi. Polskie środowiska anarchistyczne i lewicowe w walce o prawa zwierząt [autor bazuje m.in. na zinach „Wyzwolenie Zwierząt”, „Weget Front”, „Trująca Fala”, „Skowyt”, „FaRrsZ”]

Łukasz Reczulski, Narodziny i rozkwit Polskiej Rzeczypospolitej Mangowej [dobry kontekst do badań]

 

JEŚLI JESTEŚ AUTOREM PUBLIKACJI DZIENNIKARSKIEJ (KSIĄŻKI, ARTYKUŁU, RECENZJI ITD.),
TO Z CHĘCIĄ JĄ OPUBLIKUJEMY.

MOŻESZ PRZESŁAĆ NAM PUBLIKACJĘ (PDF, SKAN, TEKST)
WRAZ Z POZWOLENIEM NA PUBLIKACJĘ OD STOSOWNEJ INSTYTUCJI

(CHYBA ŻE NIE JEST TO WYMAGANE). MOŻEMY TO RÓWNIEŻ ZROBIĆ ZA CIEBIE. 

 

 

 

 

Script logo