o zinach [ naukowo ]

KOMUNIKACJA WIZUALNA

Mateusz Flont, (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część I - „trzeci obieg” w latach 80. 

Mateusz Flont, (Anty)estetyka wizualna polskich zinów. Część II - „obieg alternatywny” w latach 90.

 

PRACE MONOGRAFICZNE

* ARTYKUŁY

Mateusz Flont, „A Cappella” (1986-1989) - anarchistyczne pismo trójmiejskiego Ruchu „Wolność i Pokój”
(ustalenia bibliograficzne i klasyfikacja teoretyczna)

Mateusz Flont, „Garaż” (1985-2012) – zarys historii i próba charakterystyki punkowego zina

Mateusz Flont, Wojciech Kajtoch, „Chaos” na pograniczu - polskojęzyczny artzin w Wilnie

Mateusz Flont, Krzysztof Wasilewski, „A-tak. Anarchistyczna gazeta uliczna” – papierowe pismo alternatywne w czasach Facebooka (badania wstępne)

Oliwia Kopcik, Gatunki dziennikarskie w anarchopunkowym zinie „Chaos w mojej głowie” (badania wstępne)

** PRACE DYPLOMOWE

Jeremiasz Urban, Punk a władza i opozycja w PRL'u

 

JĘZYK ZINÓW, JĘZYK W ZINACH

Wojciech Kajtoch, Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa

Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (tom 1)

Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej (tom 2)

Mateusz Flont, Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990)

Mateusz Flont, Tytuły polskich zinów (część II) 

Mateusz Flont, Wojciech Kajtoch, Marcin Pielużek, Perspektywy leksykalnej ilościowej analizy zawartości

Mateusz Flont, Izabela Kozera, Tekstowy obraz kobiety w prasie młodzieżowej i alternatywnej

Marcin Pielużek, Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

 

INNE

Dariusz Ciosmak, Antologia zinów

 

 

 

 

 

Script logo